ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ

โพสต์11 ม.ค. 2561 20:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017031481)
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.gprocurement.go.th
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ม.ค. 2561 20:24
ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ม.ค. 2561 20:24
Comments