ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)
ที่ได้รับการจัดสรร  วงเงินงบประมาณ13,431,060 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศร่างประกวดราคา เลขที่ 3/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มี.ค. 2560 19:56
Comments