ประกาศประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ฯ (CC1)

โพสต์16 ม.ค. 2561 19:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 19:16 ]
ประกาศประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามเอกสารประกวดราคาที่ 3/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
(เลขที่โครงการ : 61017031481)  
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.gprocurement.go.th http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ม.ค. 2561 19:15
Comments