ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 23 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,933,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มี.ค. 2560 19:53
Comments