ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ประกาศประกวดราคา ฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List วงเงินงบประมาณ 2,591,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.ย. 2563 03:04
Comments