ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,461,300 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2563 01:56
Comments