ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ม.ค. 2562 19:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แผนที่ประกาศในระบบ e-GP
แผน สตง.
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 ม.ค. 2562 19:13
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 ม.ค. 2562 19:13
Comments