ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์30 ม.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน / สิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 กลุ่ม รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดต่างๆได้ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-14 ก.พ.2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ทุกวันทำการ แะลจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 17 ก.พ.2563

งานพัสดุ
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ม.ค. 2563 22:43
Comments