ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding

โพสต์20 ส.ค. 2561 20:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
วงเงินงบประมาณ 1,194,180 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ส.ค. 2561 20:37
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ส.ค. 2561 20:37
Comments