ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT พร้อมระบบปฏิบัติการ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

โพสต์17 ม.ค. 2561 20:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศประกวดราคา e bidding ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT พร้อมระบบปฏิบัติการ  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT พร้อมระบบปฏิบัติการ

โพสต์17 ม.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงDLIT พร้อมระบบปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ฯ (CC1)

โพสต์16 ม.ค. 2561 19:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 19:16 ]

ประกาศประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามเอกสารประกวดราคาที่ 3/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
(เลขที่โครงการ : 61017031481)  
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.gprocurement.go.th http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CC1 (ปี2561)

โพสต์16 ม.ค. 2561 19:14โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 19:15 ]

แผนการจัดซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
วงเงินงบประมาณ 10,103,600 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ

โพสต์11 ม.ค. 2561 20:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61017031481)
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.gprocurement.go.th
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รื่อง  ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ
        
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ รวม 3 กลุ่มรายการ   รายละเอียดตามที่แนบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

โพสต์20 มี.ค. 2560 20:03โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วงเงินงบประมาณ 4,933,400บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 20:04 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วงเงินงบประมาณ 13,431,060 บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)
ที่ได้รับการจัดสรร  วงเงินงบประมาณ13,431,060 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศร่างประกวดราคา เลขที่ 3/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 23 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,933,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 15