ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศประกวดราคา ฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List วงเงินงบประมาณ 2,591,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List วงเงินงบประมาณ 2,591,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ฯ (ปีงบ 2563)

โพสต์30 ก.ค. 2563 02:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามประกาศผู้ชนะ ฯ   ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,461,300 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์30 ม.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน / สิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 กลุ่ม รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดต่างๆได้ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-14 ก.พ.2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ทุกวันทำการ แะลจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 17 ก.พ.2563

งานพัสดุ
044-811477

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนฯ 2562

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:57โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 35