ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์16 ส.ค. 2564 00:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


ประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

โพสต์21 ก.ค. 2564 20:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2564 20:55 ]

     สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน

โพสต์6 ก.ค. 2564 23:40โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2564 23:41 ]

    ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ฯ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงาน จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
    จำนวนงบประมาณ 4,350,200   บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 สำหรับโรงเรียน Stand Alone

โพสต์6 ก.ค. 2564 23:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

    ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ฯ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี 57 จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
    จำนวนงบประมาณ 1,284,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศประกวดราคา ฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List วงเงินงบประมาณ 2,591,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 03:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการจัดซือ้ครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List วงเงินงบประมาณ 2,591,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ฯ (ปีงบ 2563)

โพสต์30 ก.ค. 2563 02:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามประกาศผู้ชนะ ฯ   ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,461,300 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 01:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 39