ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ร.ร.บ้านโนนถาวร

โพสต์18 มี.ค. 2563 00:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง

โพสต์30 ม.ค. 2563 22:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน / สิ่งปลูกสร้างจำนวน 8 กลุ่ม รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดต่างๆได้ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-14 ก.พ.2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 ทุกวันทำการ แะลจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 17 ก.พ.2563

งานพัสดุ
044-811477

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนฯ 2562

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:57โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT 2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 23:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2562 02:17 ]


                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๒๗,๑๒๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

๑.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำนวน

๓๐๘ 

 ชุด

๒.  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน

จำนวน

๓๐๘ 

 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV

โพสต์25 ก.พ. 2562 18:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ม.ค. 2562 19:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แผนที่ประกาศในระบบ e-GP
แผน สตง.
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 ม.ค. 2562 19:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 19:14 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 30