ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์16 พ.ย. 2560 03:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รื่อง  ขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ
        
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบ รวม 3 กลุ่มรายการ   รายละเอียดตามที่แนบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

โพสต์20 มี.ค. 2560 20:03โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วงเงินงบประมาณ 4,933,400บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 20:04 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ขอประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วงเงินงบประมาณ 13,431,060 บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)
ที่ได้รับการจัดสรร  วงเงินงบประมาณ13,431,060 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศร่างประกวดราคา เลขที่ 3/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

โพสต์20 มี.ค. 2560 19:53โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรร รวมจำนวน 23 ชุด วงเงินงบประมาณ 4,933,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
รายละเอียดตามประกาศประกวดราคา เลขที่ 2/2560 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาโจด

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านซับชมภู

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26

ประกาศ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน

ประกาศ โีรงเรียนบ้านซับสีทอง

โพสต์28 พ.ย. 2559 20:47โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง)

1-10 of 10