เอกสารประกอบการอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุ ร.ร.ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (30ก.ย.2560)

โพสต์16 ก.ย. 2560 01:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น
ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
ć
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ย. 2560 02:31
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 ก.ย. 2560 01:19
Comments