เอกสารประกอบการจัดซื้้อจัดจ้าง กรณีสอบราคา

โพสต์18 ต.ค. 2559 21:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2559 17:47 ]
เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีสอบราคา  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
หากประสงค์ที่จะได้เอกสารเพิ่มเติม 
แจ้ง 044-811477 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 พ.ย. 2559 17:47
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 01:09
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:48
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 00:59
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 01:07
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 00:59
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 00:59
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:37
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:49
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 00:59
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:36
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:48
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ต.ค. 2559 21:48
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 01:02
ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ต.ค. 2559 00:57
Comments