ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560

โพสต์19 ม.ค. 2560 18:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 18:40 ]
             ด้วย สพฐ. ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560 เพื่อให้การจัดหารายการครุภัณฑ์เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว และบริหารงบประมาณเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2766 ลว.19 ก.ย. 2559 ในข้อ 3 (3)  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477


Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ม.ค. 2560 18:40
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ม.ค. 2560 18:34
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ม.ค. 2560 18:34
Comments