โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) และ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

Comments