รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 20:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชับภูมิเขต 1 ได้จัดทำบัญชีของหน่วยงานประจำเดือน ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
12 พ.ย. 2560 20:22
Comments