รายละเอียดประกอบการโอนสวัสดิการ เมษายน 2563

โพสต์27 เม.ย. 2563 20:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน วันที่ 17 เมาายน 2563
รายละเอียดตามไฟลืเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 เม.ย. 2563 20:04
Comments