รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ เมษายน 2564

โพสต์26 เม.ย. 2564 23:21โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
  รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน เมษายน  2564 โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 เม.ย. 2564 23:21
Comments