รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ เดือน พฤษภาคม 2563

โพสต์28 พ.ค. 2563 19:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน วันที่  26 พฤษภาคม 2563  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 พ.ค. 2563 19:24
Comments