รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน มกราคม 2562

โพสต์22 ม.ค. 2562 19:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 28 มกราคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 ม.ค. 2562 19:12
Comments