รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ เดือน ก.ค. 2563

โพสต์28 ก.ค. 2563 19:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 24  กรกฎาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ก.ค. 2563 19:47
Comments