รายละเอียดการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์6 ต.ค. 2563 20:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนในสังกัด
ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ต.ค. 2563 20:46
Comments