ราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ 2562

โพสต์6 พ.ย. 2561 23:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2561 23:58 ]
รายละเอียดราคากลางและเกณฑ์คุณลักษณะ  ครุภัณฑ์ 2562   ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ครุภัณฑ์ที่รายการ Shopping List 
ให้โรงเรียนดำเนินการเลือกครุภัณฑ์ ที่ต้อง Shopping List  ตามรายละเอียดราคากลาง  สพฐ. ปี 2561 ที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้   ส่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 พ.ย. 2561 23:51
Comments