ประกาศโรงเรียนบ้านคลองจันลา

โพสต์8 พ.ย. 2560 22:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน และอาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  8 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

Comments