ประกาศโรงเรียนบ้านแก้งยาว

โพสต์8 พ.ย. 2560 22:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู205/26 และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  9 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

Comments