ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่๔๙ และรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

Comments