แนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน

โพสต์13 พ.ย. 2560 20:05โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของบุคลากร 
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จึงขอแจ้งแนวทางการจัดหาพัสดุของโรงเรียนตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิเขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04038/ว4502 ลงวันที่ 9 พ.ย.2560
ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2560 20:05
Comments