ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบลงทุน

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:20โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
1. โรงเรียนบ้านนามน
2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 มี.ค. 2560 02:20
Comments