คู่มือ ประกอบการอบรม ปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

โพสต์24 ก.ย. 2559 22:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไฟล์ Power Point ที่ใช้ในการอบรมปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ด้วยวิธีตกลงราคา ในวันที่ 24-25ก.ย.2559 ได้ตามไฟล์ท่ีแนบมาพร้อมนี้
ć
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ก.ย. 2559 22:41
ć
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ก.ย. 2559 22:41
ć
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ก.ย. 2559 22:41
Comments