ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบฯ

โพสต์1 ต.ค. 2561 01:08โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ให้โรงเรียนดำเนินการขอเบิกใบเสร็จ ประจำปี 2561 ในระบบ และให้รายงานการใช้ใบเสร็จ  ประจำปี 2561 จึงสามารถมาขอรับใบเสร็จที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้
สามารถดูขั้นตอนวิธีได้ตามเอกสารที่แนบมาในไฟล์นี้