การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์15 ก.ย. 2559 00:06โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2559 00:10 ]
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา   
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนโพนทองพิทยา
2.โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
3.โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ
ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.ย. 2559 00:06
Comments