การอบรมการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างe-GP ด้วยวิธีตกลงราคา

โพสต์8 ส.ค. 2559 00:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 00:58 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะจัดโครงการจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP (ระยะที่3) ด้วยวิธีตกลงราคา เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนสามารถจัดทำได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

โดยจะจัดอบรมประมาณ เดือน สิงหาคม 2559  ณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์แบบพกพาและปลั๊กไฟมาด้วยComments