การส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการ อบรมพัฒนาคูปองครู รูปแบบครบวงจร

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ขอแจ้งให้ข้าราชการ ทุกคนที่เลือกหลักสูตร (Shopping) รอบ 2 ส่งหลักฐานการยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ผอ.ร.ร.อนุมัติให้ไปอบรม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว2418 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 มิ.ย. 2561 00:36
Comments