การส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกคนส่งหลักฐานขอยืมเงินราชการอบรมพัฒนาครุรูปแบบครบวงจรได้ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 พ.ค. 2561 01:04
Comments