การรายงานการรับมอบครุภัณฑ์ ที่สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดซื้อให้โรงเรียน

โพสต์4 เม.ย. 2562 19:16โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ให้โรงเรียนรายงานการรับมอบครุภัณฑ์ ที่สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดซื้อให้โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากโรงเรียนได้รับครุภณฑ์แล้วให้รายงานการรับครุภัณฑ์มายัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2562 19:16
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2562 19:16
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2562 19:16
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 เม.ย. 2562 19:16
Comments