การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในการเสนอขอรับงบประมาณฯ

โพสต์8 ส.ค. 2559 01:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 01:37 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จะจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนในการเสนอขอรับงบประมาณ

ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย  ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559  ครั้งที่ 1/2559  ในวันอังคาร   ที่ 9  สิงหาคม  2559   เวลา 09.30 น.    ห้องประชุม 2    สพป.ชัยภูมิ เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Comments