การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

โพสต์29 ส.ค. 2560 03:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3465  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
29 ส.ค. 2560 03:19
Comments