การใช้งานระบบเบิกใบเสร็จรับเงินสำนักงานคลังและสินทรัพย์

โพสต์7 พ.ย. 2559 01:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 18:07 ]

แจ้งโรงเรียนที่จะเข้ามาขอรับใบเสร็จรับเงินตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 59 เป็นต้นไป
ให้โรงเรียนเข้าไปเบิกใบเสร็จรับเงินตามขั้นตอนที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 พ.ย. 2559 01:12
Comments