หนังสือแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์17 ธ.ค. 2561 18:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ธ.ค. 2561 18:11
Comments