เชิญประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบลงทุน)

โพสต์30 ต.ค. 2560 02:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 78 โรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปี พ.ศ.2561(งบลงทุน)

        (รายละเอียดตามไฟด์ที่แนบมาพร้อมนี้)

Comments