แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(ซ่อมแซมอุปกรณ์)

โพสต์30 ส.ค. 2561 18:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
30 ส.ค. 2561 18:43
Comments