แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2560 ค่าครุภัณฑ์

โพสต์18 ม.ค. 2560 23:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
1.รายการชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม  ชุดละ  65,500 บาท  (จำนวน 5โรงเรียน)
2.รายการชุดพัฒนาทักาะทางวิทยาศาสตร์           ชุดละ 185,000 บาท (จำนวน 7โรงเรียน)
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
ว239.pdf
(3614k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ม.ค. 2560 23:04
Comments