แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี2560(ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานจ้าง)

โพสต์29 ส.ค. 2560 01:39โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รวม 14 โรงเรียน ดังนี้
            1. โรงเรียนบ้านนาโจด
            2. โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
            3. โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
            4. โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
            5. โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
            6. โรงเรียนบ้านซับสีทอง
            7. โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
            8. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
            9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
            10. โรงเรียนห้วยไผ่ใต้
            11. โรงเรียนบ้านนารี
            12. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
            13. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
            14. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
                                                                รายละเอียดดังแนบ