แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี 2560 ครั้งที่ 62 (โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.หนองบัวแดง)

โพสต์11 พ.ย. 2559 01:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  1 หลัง จำนวนเงิน 10,030,000.00 บาท
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 พ.ย. 2559 01:27
Comments