แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 100 (งบลงทุน รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ)

โพสต์8 ธ.ค. 2560 02:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 78 โรงเรียน
 
        สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 100  งบลงทุน เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนที่แนบ
Comments