แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560(งบลงทุน) ครั้งที่ 64

โพสต์17 พ.ย. 2559 18:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายการบ้านพักครู, ถนนคอนกรีต และ รั้วมาตรฐาน รวม 22 โรงเรียน ดังนี้.- 
1.โรงเรียนบ้านซับชมภู
2.โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
3.โรงเรียนบ้านแก้งยาว
4.โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา
5.โรงเรียนบ้านต้อน
6.โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย
7.โรงเรียนบ้านนาเจริญ
8.โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
9.โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
10.โรงเรียนบ้านลาดเหนือ
11.โรงเรียนบ้านวังโพน
12.โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
13.โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
14.โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ
15.โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ
16.โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
17.โรงเรียนบ้านหินลาด
18.โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา
19.โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
20.โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
21.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
22.โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง          
รายละเอียดตามไฟล์ดที่แนบ
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 พ.ย. 2559 18:02
Comments