แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560(งบลงทุน) ครั้งที่ 70

โพสต์13 พ.ย. 2559 18:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2559 18:41 ]
 จำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
2. โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
3. โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
4. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
5. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
6. โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์
7. โรงเรียนบ้านโนนแดง
8. โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
9. โรงเรียนบ้านซับสีทอง
10. โรงเรียนบ้านนาโจด
11. โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
12. โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
13. โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
14. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้
15. โรงเรียนบ้านนารี
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
13 พ.ย. 2559 18:34
Comments