แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ 2560 (ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)

โพสต์24 พ.ย. 2559 01:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ 2560 (ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน)  จำนวน 21 โรงเรียน ตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว872
ลงวันที่ 24 พ.ย. 2559 
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 พ.ย. 2559 01:34
Comments