แจ้งโอนเงินสวัสดิการ เดือน สิงหาคม 2562

โพสต์25 ส.ค. 2562 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 ส.ค. 2562 20:38
Comments