แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV 2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 02:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานพัสดุ
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.ค. 2562 02:11
Comments