แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559)

โพสต์1 ก.พ. 2560 18:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559) จำนวน 36 โรงเรียน และค่าบริหารรถกระบะโณงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 3โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
ว446.pdf
(1932k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
1 ก.พ. 2560 18:26
Comments